dnes je piatok 21.júl |
NoneVážení občania !

Výstrahy SHMU 7.7.2017 od 14:00 do 16:00

Výstrahy SHMU 7.7.2017 od 16:00 do 23:00

Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty

Pozvánka oslava MDD


Pozývame Vás na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.04. 2017 predvečer 1. mája o 16,00 hod. v športonom areáli Lúka.
Máj bude postavený tradičným spôsobom ručne.
Na počúvanie bude hrať kapela M+M. Občerstvenie je zabezpečené.

Od 04.04.2017 bude za kostolom pristavený veľkoobjemový kontajner na zmesový odpad ako sú :
matrace, koberce, textil, umelé prepravky, umelý záhradný nábytok.Zber komunálneho drevného odpadu

Zmena umiestnenia kontajnera : kontajner je pristavený vo dvore obecného úradu.

Komunálny drevný odpad z obcí to sú : drevené police, poličky, obývačkové steny, drevené stoly, stoličky, kreslá, stolčeky, gauče, sedacie súpravy, sedačky, kuchnské linky, dvere, podlahy, parkety, okenné rámy, rámy obrazov, parapetné dosky, garníže, obklady, profily, debne, debničky, koše, truhlice, nástroje, hračky, trámy, krovy, stavebné drevo, demolačné drevo, drevené palety, drevené debne, drevené ovocinárske debničky, drevené káblové kotúče, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, OSB dosky, QSB dosky, drevené odrezky, drevené dyhy a ostatný drevený odpad.
Pri starom nábytku je potrebné odstrániť z poličiek sklenené výplne a gumené resp. plastové tesnenia. Pri gaučoch a sedacích súpravách je potrebné odstrániť molitan a textil z čalúnenia, prípadne kovové strunové pruženie. Pri starých drevených okenných rámoch je potrebné odstrániť sklo a gumené tesnenie. V komunálnom drevnom odpade môžu zostať štandardné drobné kovové súčasti ako klince, šrauby, spony, drôty, pánty, kľučky, kovové lišty a pod.
Komunálny drevný odpad musí byť z dôvodu maximálneho vyťaženia kontajnera v rozobratom stave.


Zber elektroodpadu v obci Lúka dňa 06.04.2017Plánované prerušenie distrubúcie elektriny 29. 03. 2017


Oznam - vznik požiarov vypaľovaním

Pozvánka na zápis do prvého ročníkaPozvánka na výročnú členskú schôdzu MŠK Lúka


30.01.2017 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín

    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka č. 205, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Lúka 135,  PSČ 916 33  Lúka 135 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 4 ks borovica,  na pozemku parc.č. 705/1 v k.ú. Lúka podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 30.01.2017.Štefanský nohejbalový turnaj !
Po vianočných sviatkoch plných hojnosti jedál a zákuskov sa bolo treba rozhýbať.
Dňa 26. 12. 2016 obec Lúka zorganizovala tradičný nohejbalový turnaj v školskej
telocvični, na ktorom sa zúčastnilo 5 trojčlenných mužstiev.
Zvíťazili hráči : Wágner R.
                        Fančovič L.
                    Jurík Ján
S druhým miestom sa museli uspokojiť minuloroční víťazi : Ondris L.
                                                                                    Godál M.
                                                                                        Miklovič L.
Tretie miesto si vybojovali hráči :  Kriško V. ml.
                                                  Godál Marek
                                             Buška M.
Na medailové miesto nedosiahli nahejbalisti : Vöröš V.
                                                                    Plesník R.
                                                                       Kováč M. st.
a tak im zostalo 4. miesto.
Na poslednom 5. mieste zostali najmladší nohejbalisti Kováč. M. ml.
                                                         Morvay S., ktorým vypomáhal Kováč M. st.
Sme radi, že pribúdajú i mladí nohejbalisti, takže budúcnosť nohejbalu v Lúke zostane zachovaná.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Stolnotenisový turnaj !
Na troch pinpongových stoloch sa v sobotu 7.1.2017   odohral turnaj jednotlivcov
za účasti 9-tich hráčov.
Víťazom sa stal M. Cibik, druhý skončil hráč z Nového Mesta n/V Naštický a na tretom mieste
sa umiestnil V. Kriško st.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
     

Obec Lúka vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Lúka


28.11.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín

    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka č. 205, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Elena Cibulková, bytom Lúka č. 45, PSČ 916 33, Martin Cibulka, bytom Lúka č. 45, PSČ  916 33, Róbert Cibulka, bytom Družstevná 498/1, Chtelnica, PSČ 922 05, Mária Cibulková, bytom Lúka č. 45, PSČ 916 33 žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks lipa,  na pozemku parc.č. 200 v k.ú. Lúka podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 28.11.2016.


Obec Lúka vypisuje výberové konanie na miesto kontrolóra obce Lúka

Grant od firmy Coca Cola na svetelný panel Slusnost na stadione

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.10.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27.10.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 02.11.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 04.11.2016

Zmluva o poskytnutí grantu MŠK Lúka

Polícia - Upozornenie pre seniorov

VZN č. 2/2016

Pozvánka na oslavy 770. výročia obce


Regeneracia centra obce Luka


Zápis detí do Materskej školy v Lúke


Budiš súťaž hasiči


Ochrana lesov pred požiarmi opatrenia


Dňa 13. 04. 2016
sa obci Lúka uskutoční zber elektroodpadu. Žiadame občanov aby odpad vyložili pred svoje domy najneskôr dňa 13. 04. 2016 do 8,00 hod.

Zbiera sa nasledovný odpad :
chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie ...
oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch.
Správne konanie začaté dňa 15.03. 2016 - výrub drevín žiadateľa Michala Kazimíra a Alojzie Kazimírovej bolo zrušené na základe odvolania žiadosti o výrub stromov žiadateľov.

15.03.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín

    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Michal Kazimír a Alojzia Kazimírová, bytom Lúka č. 14, PSČ 916 33, žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny –  2 ks jaseň, na pozemku parc.č. 72 v k.ú. Lúka podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 15.03.2016.Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Lúka 135 pozýva 
budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka.

Zápis sa bude konať v dňoch :
04. apríla 2016 od 13:30 do 16:00 hod. deti z obcí Hrádok, Modrovka
05. apríla 2016 od 13:30 do 16:00 hod. deti z obcí Lúka, Modrová, St. Lehota, N. Lehota.
Prineste si : občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, poplatok 10 € za pracovné zošity z matematiky a sadu písaniek.
Tel. kontakt : 033 778 52 21


08.03.2016 • Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín

    Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lúka, PSČ 916 33, alebo elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
    Žiadateľ: Adriana Augustínová, bytom Piešťany, Detvianska 390/8, PSČ 921 01, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 2 ks lipa, 1 ks jaseň, na pozemku parc.č. 75 v k.ú. Lúka podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
    Správne konanie začalo dňa 08.03.2016.Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti


Oznámenie -  výsledky volieb do NR SR  konané dňa 05. 03. 2016 v Lúke :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 538
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 357
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 - 353
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny - 4
Počet platných odovzdaných hlasov - 354
Účasť v percentách: - 66,36 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:

SMER - sociálna demokracia  120 hlasov
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  50 hlasov
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ( OĽANO -NOVA )  46 hlasov
Slovenská národná strana  39 hlasov
Sloboda a solidarita  30 hlasov
SME RODINA - Boris Kollár  28 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie  23 hlasov
SIEŤ   8 hlasov
MOST - HÍD  3 hlasy
Strana TIP  1 hlas
Strana zelených Slovenska  1 hlas
VZDOR - strana práce    1 hlas
Komunistická strana Slovenska  1 hlas
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 hlas
Slovenská občianska koalícia   1 hlas
PRIAMA DEMOKRACIA  1 hlasUvedenie do prevadzky CT v Novom Meste nad Váhom


Oznamenie druhy vysetrenia CT v Novom Meste nad Váhom

Objednavky CT v Novom Meste nad VáhomPozvanka LS Luka pozemkove spolocentvo.pdf

Dňa 20. 02. 2016 sa konal 5. ročník nohejbalového turnaja seniorov v telocvični ZŠ s MŠ v Lúke.
 
Výsledky 5. ročníka turnaja :

1. miesto Jozef Mráz
Stanislav Ragan
Rastislav Plesník

2. miesto Vladimír Vöröš
Jozef Štefanec
Pavol Šprlák

3. miesto Vladimír Kriško st.
Jaroslav Bak
Ján Zemko

Turnaj obohatili nohejbalisti z Frídku Místku (ČR) a z Nového Mesta n/V.
Priateľský zápas sa skončil víťazstvom Nového Mesta n/V.
(Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii)


Dňa 13. 02. 2016 sa uskutočnil regionálny stolnotenisový turnaj Beckov - Zelená voda - Bezovec v Hrádku v Tombe za účasti 7 družstiev. Mužstvá sa stretli vo vzájomných zápasoch každý s každým a tu sú výsledky :
1. Kálnica - Beckov    2 : 0
Kálnica - Kočovce      2 : 0
Kálnica - Nová Ves n/V  2 : 0
Kálnica - Hrádok  2 : 0
Kálnica - Lúka  2 : 0
Kálnica - Modrová  2 : 0

2. Hrádok - Beckov   2 : 0
Hrádok - Kočovce 2 : 1
Hrádok - Nová Ves n/V  2 : 0
Hrádok - Lúka  2 : 0
Hrádok - Modrová  2 : 0

3. Beckov - Kočovce 2 : 0
Beckov - Nová Ves n/V 2 : 0
Beckov - Lúka 2 : 0
Beckov - Modrová 2 : 1

4. Modrová - Kočovce  2 : 0
Modrová - Nová Ves n/V 2 : 0
Modrová - Lúka 2 : 0

5. Lúka - Kočovce 2 : 1
Lúka Nová Ves n/V 2 : 0

6. Kočovce - Nová Ves n/V 2 : 0

7. Nová Ves n/V


Dňa 09. 01. 2016 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj mužov v telocvični ZŠ a MŠ.
Celkovo sa ho zúčastnilo desať súťažiacich.
Na prvom mieste sa umiestnil Miroslav Cibík
na druhom mieste sa umiestnil Pavol Šprlák
na treťom mieste sa umiestnil Peter Pavlus
a na štvrtom mieste sa umiestnil Vladimír Kriško st.
Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii v sekcii stolnotenisový turnaj.


Novoročný príhovor starostu obce

Vianočný nohejbalový turnaj, sa tradične uskutočnil dňa 26. 12. 2015 v telocvični ZŠ s MŠ v Lúke za účasti piatich trojčlenných družstiev. S rovnakým počtom bodov troch mužstiev len o skóre
sa na prvom mieste  umiestnili nohejbalisti L. Ondris
                                                                           Michal Godál
                                                                        L. Miklovič
na druhom mieste V. Vöröš
                               S. Ragan
                                 R. Plesník

a tretí skončili Marek Godál
               J. Jurík
                  M. Buška.

Foto si môžete pozrieť vo fotogalérii v sekcii nohejbal 2015.Oznámenie verejnou vyhláškou výrub a orezávanie stromov


Mapa


Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2016 : obecluka@stonline.sk

Návrh VZN drobný stavebný odpad

VZN

Dňa 12. septembra 2015 v sobotu sa v areáli futbalového ihriska v Lúke uskutočnil 2. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý organizoval Obecný úrad Lúka v spolupráci so Šport barom s Patrikom Vöröšom.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili vydarenej akcie,  tým, ktorí pomohli pri jej organizácií  a  Lesnej spoločnosti Lúka, ktorá venovala do súťaže prvú cenu. 
Družstvá, ktoré sa zúčastnili sa umiestnili nasledovne :
1. Loprajzovci - F. Folajtár
2.  Francekov Team
3. Uličkári
4. Šarkani
5. Vlčákovci
Fotky si môžete prezrieť vo fotogalérii.


Oznamujeme občanom, že je nutné vykladať zberné nádoby na odpad a druhotné suroviny
(vrátane vriec) pred 6,00 hod. ráno, nakoľko ich vývoz začína o 6,00 hod. a môže sa stať, že do obce pôjde osádka v inom čase, ako bolo vo zvyku. Z prevádzkových dôvodov potom nie je možné sa do obce vrátiť v neskoršom čase a vyviezť nádoby, ktoré ráno neboli vyložené.
V mesiaci marci 2015 sme vykonali výrub stromov na cintoríne, ktoré
ohrozovali jestvujúce pomníky.
(Fotografie  sú umiestnené vo fotogalérii v časti "výrub stromov na cintoríne")Následne po výrube stromov sa konalo čistenie cintorína, ktoré zabezpečili
seniori  - Klub seniorov Lúka za čo im patrí poďakovanie.
(Fotografie sú umiestnené vo fotogalérii v časti "čistenie cintorína")V rámci Dňa zeme žiaci ZŠ v Lúke zbierali odpadky v obci Lúka - oproti nájazdu na diaľnicu.
Neznečisťujte životné prostredie, nevyhadzujte z auta plastové fľaše a iný odpad.
Úmyselne sa nezbavujte odpadu do prírody.
Fotky z upratovania, ktoré sa nachádzajú vo fotogalérií v časti "deti zo ZŠ upratovali"
ukazujú ako Vaše deti musia po Vás tento neporiadok čistiť.
Teraz samozrejme hovoríme o všetkých obyvateľoch Slovenska,
nielen o občanoch obce Lúka.V našej obci je už zaužívanou tradíciou stavanie mája v posledný aprílový deň.
Akcia to bola vydarená. V pripravenom programe bolo vystúpenie Modrovaniek  - Krojovaniek a
skupiny Akropola.
Za ozvučenie ďakujeme Patrikovi Vöröšovi.
(Fotografie sú umiestnené  vo fotogalérií v časti "stavanie mája"
Oznamy

Oznámenie verejnou vyhláškou výrub a orez stromov 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok