Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Základné dokumenty obce


Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.    Štatút obce Lúka (ďalej len „štatút obce") je súčasťou systému riadenia obce Lúka (ďalej len „obec“). Je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi a vychádza najmä zo zákonov:
a)    zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b)    zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov
c)    zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
d)    zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších prepisov
2.    Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi...

Viac...

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd