Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Hasiči

Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer všade vidíme les, alebo aspoň lesík.
Les nám poskytuje pocit krásy, harmónie, prirodzenej rovnováhy, pramenitú vodu, čisté ovzdušie ...

OCHRANA LESOV PRED POŽIAROM SPOČÍVA:

V dodržiavaní zásad protipožiarnej bezpečnosti najmä počas suchého a teplého počasia alebo zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov.
Návštevníkom lesa alebo jeho okolia je zakázané :
- fajčiť alebo používať otvorený plameň,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Porušenie uvedených povinností je predmetom správneho konania.

Viac...


Čas plynie veľmi rýchlo, od začiatku roka sme sa dostali až na koniec kalendárneho roka 2012. Každý dobrý hospodár hodnotí úspešnosť, uplynulého obdobia a vytýči si dlhodobé alebo krátkodobé úlohy a ciele na ďalšie obdobie.

A tým hlavným cieľom dobrovoľného hasičského zboru je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v obci. Pre plnohodnotné naplnenie cieľov, v minulosti sa stále dostávame na kameň úrazu financovania DPO SR ako občianskeho združenia. Minister vnútra SR Róber Kaliňák pre naplnenie Programového vyhlásenia vlády SR je ochotný napomôcť pravidelnému systémovému financovaniu. V súčasnosti sa situácia, čo sa týka organizačného začlenenia štátnej správy, špecializovanej správy, samosprávy, začlenenia do...

Viac...

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr