Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Čo vykonáva matričný úrad
-- vystavuje rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy,
-- umožňuje nazrieť do matriky, prípadne robiť z nej výpisy,
-- civilné sobáše, zápis o cirkevnom sobáši,
-- vydáva osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
-- overuje niektoré listiny a podpisy,
-- zmena priezviska, prípadne prijatie pôvodného priezviska.

Doklady pri civilnom sobáši
* rodný list
* doklad o štátnom občianstve
* potvrdenie o pobyte
* právoplatný rozsudok o rozvode, ak ide o rozvedenú osobu, prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, alebo sobášny list zaniknutého manželstva či úmrtný list zomretého manžela
* doklad o rodnom čísle, ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz
Ak ide o cudzinca, predloží navyše:
* doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
* potvrdenie o osobnom stave

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr