Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Úradná a informačná tabuľa obce Lúka - OZNAMY

Dňa 3.7.2020 sa dožila krásneho životného jubilea - 90 rokov života pani Valéria Marková. K jej životnému jubileu jej prišiel zablahoželať starosta obce Ing. Marian Haluza, aby jej poprial do ďalších rokov ešte zdravie a pokojnú jeseň života.

 

 

 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“
Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zák.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o...

Viac...Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu 

Rozlúčka s deviatakmi

„Tak musím už ísť...“ zaznelo v piesni, ktorou sa 30. júna 2020 rozlúčili deviataci so svojimi učiteľmi počas rozlúčkovej slávnosti v Základnej škole s materskou školou v Lúke. V škole, ktorá sa na časť ich života stala pre nich druhým domovom. Pred deviatimi rokmi prvýkrát vstúpili do veľkej školy ako ustráchaní prváci, ktorých pani učiteľky previedli od písania prvých roztrasených písmen abecedy po vedomosti, na ktoré môžu byť teraz hrdí. No táto veľká škola sa postupne stala pre nich malou a oni na jeseň znova vstúpia do inej veľkej školy, no nie už ako ustráchané...

Viac...Rozlúčka s deviatakmi 2020

Dňa 14.06.2020 v popoludňajších hodinách sa v krídle Kostola Sedembolestnej Panny Márie uskutočnil II. ročník výstavy Súťaž o najkrajšiu ružu z našich záhrad. V tomto roku dali pestovatelia ruží z Lúky, Modrovej a Modrovky do súťaže 164 ruží.

Nie nadarmo sa hovorí, že ruža je kráľovnou medzi kvetinami. Pohľad na vystavované ruže potešil oko i srdce každého návštevníka. 

Za každou krásou je vždy aj kus práce a nebolo to inak ani pri tejto výstave.

Veľká vďaka patrí organizátorom tejto akcie: členkám a členom JDS Lúka, poslancom obce, obci Lúka, ale hlavne všetkým, ktorí...

Viac...Súťaž o najkrajšiu ružu 2020

Dňa 09.06.2020 o 16:05 starosta obce lúka vyslal jednotku DHZO Lúka k technickému výjazdu a požiadal o vyčistenie komunikácií od nánosov blata po prívalovej búrke, ktorá sa po 15 hod. prehnala našou obcou. DHZO Lúka v počte 10+1 veliteľ od 16:00 do 23:00 vyčistili komunikácie od nánosov blata, s použitím 2 ks požiarnych vozidiel.

Starosta obce ďakuje za ochotu, nasadenie a aktívny prístup členom DHZO Lúka.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

Our website is protected by DMC Firewall!