Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

wifi pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý  AP (48.65878, 17.87818)

Bod 2 Jednota, námestie- Externý AP (48.65767, 17.87876)

Bod 3 Detské ihrisko- Externý AP (48.65697, 17.87792)

Bod 4 Múzeum- Externý AP (48.66441, 17.87801)

Bod 5 Športový areál- Externý AP (48.6631, 17.87805)

Bod 6 Škola- Externý AP (48.66138, 17.87883)

Bod 7 Škôlka- Externý AP (48.6613, 17.8781)

Bod 8 Cintorín- Externý AP (48.65975, 17.88575)

Bod 9 Škola 2- Externý AP (48.66157, 17.87882)

Bod 10 Areál- Externý AP (48.66159, 17.87798)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 20.01.2021.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Our website is protected by DMC Firewall!