Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lúka 135 po dohode so zriaďovateľom školy v snahe eliminovať

možné riziká šírenia ochoreniaCOVID-19 prerušuje vyučovanie v ZŠ s MŠ Lúka 135 v

piatok 13. marca 2020

Rovnako budú zatvorené: materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

Je potrebné sledovať intenzívne webové sídlo školy, obce a informácie v médiách.

V prípade vyšších celoplošných nariadení sa budeme riadiť podľa nich.

Momentálne je platné nariadenie Ústredného krízového štábu SR: Školy a školské

zariadenia budú od pondelka (16. 3. 2020) zatvorené na dva týždne (predbežne do piatka 27. 3.

2020).

Touto cestou vás žiadame, aby ste v uvedených dňoch kontrolovali pobyt svojich detí počas

karantény.

Žiadame vás, aby ste dodržiavali zdržovanie sa mimo priestorov, kde je zvýšený pohyb ľudí

a riziko šírenia ochorenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr