Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Rekonštrukcia strechy na budove č. 132 v športovom areáli

rekon1 rekon2rekon3

Obec Lúka po zistení havarijného stavu strechy pristúpila k riešeniu danej situácie z dôvodu zabránenia ďalších škôd na objekte.  Strecha na budove zatekala na viacerých miestach, steny boli vo vnútri objektu mokré a začínala sa tvoriť pleseň. Obec preto začala s prieskumom trhu a po schválení finančných prostriedkov obecným zastupiteľstvom (22 tis.) na opravu strechy /dňa 15.10.2020/,zadala súťažné podmienky na portáli Tendernet.sk a 123dopyt.sk. Do súťaže sa prihlásilo viacero  firiem so svojimi ponukami. Po ukončení súťaže 30.10.2020 sa ponuky vyhodnotili a bola vybratá firma z portálu Tendernet.sk s najnižšou cenou. S víťaznou firmou HIMKO s.r.o. bola dňa 6.11.2020 podpísaná zmluva o dielo a už v stredu 10.11.2020 začala firma práce na rekonštrukcii strechy a 14.11.2020 boli práce ukončené. Cena za opravu strechy bola 17830,80 €. Počas rekonštrukcie sa zistil nevyhovujúci stav jestvujúceho bleskozvodu a z toho dôvodu sa pristúpilo k jeho asanácii. Demontáž a montáž  bleskozvodu s revíziou vykonala firma Roman Čuvala – ELINT s.r.o.za 1 382 €.  Odsúhlasené finančné prostriedky na opravu strechy boli vyčerpané na 87 %.

 Fotky z rekonštrukcie budovy č. 132.
rekon4bleskpo1po2plesneplesne2pred1pred2pred3voda1voda2

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr