Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Cesta k novej IKT učebni

V roku 2017 zriaďovateľ  školy reagoval na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR –  Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Po neschválení v prvom kole sa napokon v druhom kole šťastie obrátilo aj na našu školu. Projekt bol schválený v roku 2019. Vedeli sme, že to nebude jednoduché a nemohli sme na začiatku ani len tušiť, aké úskalia na nás čakajú.  Vedeli sme, že je tu možnosť vybudovať ďalšiu špeciálnu učebňu pre našich žiakov.  Po verejnom obstarávaní  boli v júli 2020 naplánované víťaznou firmou zo súťaže stavebné práce. Nakoniec sa termín posunul na august a tak, keď už bola škola vyupratovaná a pripravená na nový školský rok, 26. 8. 2020 nastúpila skupina pracovníkov a začali búracie práce. Pri odstraňovaní parkiet sa zistilo, že  betónová podlaha je nestabilná, vo veľkej miere praskala pod nohami a bolo nevyhnutné ju celú nahradiť novou, čo predstavovalo finančné náklady naviac, ale aj časový posun všetkých naplánovaných stavebných úprav. Pred vyliatím novej podlahy sa ťahali elektrické rozvody k žiackym stolom. Rovnako bolo nevyhnutné rozlúčiť sa aj s pôvodným hliníkovým elektrickým vedením k zásuvkám a svietidlám. Rozhodli sme sa kvôli bezpečnosti investovať do nových elektrických rozvodov. Po vybetónovaní novej podlahy sa pokračovalo s výmenou radiátorov, inštaláciou klimatizácie, obkladov pri umývadle, kompletnou výmenou vitríny v stene, kladením podlahovej krytiny, montážou svietidiel. Dovozom nábytku v decembri 2020 sa do ochranných líšt pod žiackymi lavicami inštalovali  elektrické a internetové vedenie. Časovo náročná bola inštalácia softvérov do notebookov. Preberacie konanie bolo ukončené 25. februára 2021. Učebňa je plne vybavená a  pripravená na svojich žiakov. Chcem sa poďakovať OÚ v Lúke za ochotu podporiť  takýto náročný projekt. Obec Lúka sa podieľala aj na spolufinancovaní, čo bolo podmienkou vstupu do projektu. Poďakovanie patrí aj nášmu externému technikovi Ing. Petrovi Uhlíkovi, ktorý s dodávateľmi konzultoval takmer každý krok, firme Eldamont s.r.o. z Lúky a všetkým, ktorí nám držali palce a verili, že sa to napokon podarí.

   Mgr. Adriana Holániová
    riaditeľka ZŠ a MŠ Lúka

IMG 20210302 130835 1 810x1080IMG 20210302 130849 810x1080IMG 20210302 130902 1 810x1080IMG 20210302 130745 810x1080

IMG 20210302 130731 810x1080

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr