Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Verejný obstarávateľ:

Obec Lúka, Lúka 205 , Lúka 916 33

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpsiov

 

Zákazka na poskytnutie služby

 

Predmet zákazky:

“Projektová dokumentácia OU”

Lúka dňa 07.07.2023

...............................................................

Vladimír Vöröš, starosta obce

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr