Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2023 t. j. v piatok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Plnenie uznesení
  4. Zrušenie uznesenia č. U/24/2023
  5. Záverečný účet Obce Lúka za rok 2022 – oprava a schválenie 
  6. Interpelácie poslancov
  7. Diskusia 
  8. Záver

Žiadam poslancov...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-013                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznam pre verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 o územnom...

Viac...

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-012                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce...

Viac...

 Obec Lúka

 Oznámenie

o uložení listovej zásielky –

doporučený list

PRE: Natália Šnáblová, Lúka

OD: Dôvera, zdravotná poisťovňa

POD ČÍSLOM: RF 93 604 814 6SK

Menovaná si môže zásielku prevziať Obecnom úrade Obce Lúka počas úradných hodín do dňa 17.4.2023.

Vyvesené: 31.3.2023

Zvesené:

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

Our website is protected by DMC Firewall!