Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Lúka oznamuje nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Lúke o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obci, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, sa náhradníkom do Obecného zastupiteľstva Obce Lúka stala Kristína Vöröšová.

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Lúka uvoľnil zvolený poslanec Michal Godál a to písomným vzdaním sa svojho mandátu ku dňa 29.2.2024.

Funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva sa náhradníčka Kristína Vöröšová ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lúka, ktoré sa bude konať v utorok dňa 12.3.2024.

Toto oznámenie je vydané v zákonom stanovenej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                                                      Vladimír Vöröš

                                                                                                    Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (2 - oznámenie o vzdaní sa mandátu - miško.pdf)Oznámenie o vzdaní sa mandátu111 kB

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr