Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Vladimír Vöröš, starosta Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

 

Utvorenie volebného okrsku

Určenie volebnej miestnosti

         Vladimír Vöröš, Starosta Obce Lúka Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka, v zmysle § 8 ods. 1, 2, 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

v y t v á r a

v obci Lúka pre odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov

jeden volebný okrsok označený ako „Okrsok č. 1“.

  

Volebnou miestnosťou pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

u r č u j e m

„Obradnú miestnosť Obecného úradu Obce Lúka“,

nachádzajúcu sa v priestoroch Obecného úradu Obce Lúka v Lúke č. 205.

V Lúke, dňa 1.3.2024.

_________________________

  Vladimír Vöröš

        Starosta Obce Lúka

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr