Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru
  • Obec LÚKA
  • Hlásenia z obecného rozhlasu
  • Kaštiel z roku 1676
    Kaštiel z roku 1676
  • Kostol Sedembolestnej Panny Márie
    Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Rozvoj energetických služieb v obci Lúka

Audit

Hlásenie z obecného rozhlasu

Hlásenia z obecného rozhlasu

Informácie o COVID-19

Informácie o chorobe COVID-19

Počasie

 

Obecná knižnica 

Obecná knižnica  Otvorené každú stredu od 14:00 do 17:30

Obecná knižnica 
Otvorené každú stredu
od 14:00
do 17:30

 

  

Obecný kalendár

Facebookové novinky

Virtuálny cintorín Lúka

vircin

Povinné zverejňovanie

zverejnene

Výber z našich foto galérií (O Obci->Foto)

IKT učebňa ZŠ Lúka

WIFI PRE TEBA - OBEC LÚKA

Lesná spoločnosť Lúka

Lesná spoločnosť Lúka,pozemkové spoločenstvo
Ľudia od nepamäti žili v úzkom kontakte s prírodou a využívali jej bohatstvo na zabezpečenie vlastnej obživy, tepla a ochrany pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, šelmami ako aj pred nepriateľmi v období vojen. Vzťahy k pôde sa v minulosti vyvíjali spoločne s rozvojom spoločnosti a historickými udalosťami.

Pojem urbár sa historicky spája s vládou Márie Terézie v Uhorsku v druhej polovici 18.storočia a takzvaný tereziánsky urbár sa považuje za jednu z jej najdôležitejších reforiem. Predchádzal jej súpis pôdy a súpis poddaných, na základe ktorých sa upravil hlave vzťah poddaných k šľachte formou sčítania majetku a presného určenia poddanských povinností. Po zrušení poddanstva tak napokon začali vznikať urbariáty – osobitné majetkové spoločenstvá pastvín, lesov vydelené bývalým urbárnikom (poddaným a želiarom) za právo pastvy na pozemkoch zemepána, za právo zbierania dreva v jeho lese a za právo zbierania tŕstia na jeho pozemku, komposesoráty, urbáre  a neskôr pozemkové spoločenstvá.

Pojem urbár sa tak preniesol až do súčasnosti, keď sa stal synonymom pre pozemkové spoločenstvá, ktoré od roku 2013 fungujú podľa Zákona č.97/2013 o pozemkový spoločenstvách. Týmto zákonom sa riadi aj Lesná spoločnosť Lúka, pozemkové spoločenstvo. LS Lúka zastrešuje spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov a pasienkov od 2.7.1996. Celková výmera Lesnej spoločnosti predstavuje 429 ha, z čoho 224 ha je trvalý trávnatý porast, 131 ha les a 72 ha iné.

Aktuality a aktivity môžete sledovať na jej webovej a FB stránke. 

web: https://lesnaspolocnostluka.webnode.sk/

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088881547763

Our website is protected by DMC Firewall!